Vergunning restaurant, Haarlem

Vergunning restaurant The Gin Sum Club, Haarlem

Over enige tijd opent aan de Zijlstraat te Haarlem een nieuw restaurant zijn deuren: The Gin Sum Club. LUME heeft de nodige vergunningen geregeld voor dit restaurant.

Jaar: 2015
Opdrachtgever: The Gin Sum Club
Aannemer: Menger Bouw, IJmuiden